aanbod

Op deze website kan je het lopende praktijkonderzoek rond immaterieel cultureel erfgoed en musea van Werkplaats immaterieel erfgoed i.s.m. het ICE-trekkersnetwerk volgen. Je kan er als museum ook zelf aan deelnemen. Bekijk hier ons aanbod:

WORKSHOPS OP MAAT

Er gaat heel wat (meer dan soms gedacht) ICE-werking schuil in musea vandaag. Deze werking wordt echter niet altijd als dusdanig benoemd of herkend, of roept diverse (praktische, reflectieve en andere) vragen op. Op vraag en maat van individuele musea zetten we workshops op die concrete noden en wensen van musea rond ICE aanpakken.

WERKBEZOEKEN

Actief op zoek naar inspiratie en (innovatieve) mogelijkheden rond ICE en musea, verkennen we tijdens een werkbezoek – in en mét musea, met een team van relevante externe denkers – diverse invullingen van en visies op ICE-werking van musea. Deze bezoeken worden regelmatig gekoppeld aan een methodiek- of brainstormoefening in functie van de werkingslijn.

LABO’S

Deze (experimentele) praktijkonderzoeken vertrekken vanuit concrete vragen en cases die worden aangebracht door musea. Een labo wordt georganiseerd in en met een museum en met de betrokken immaterieel erfgoedgemeenschap(pen). Samen met hen gaan we op zoek naar antwoorden op actuele uitdagingen rond ICE-werking in musea, om zo praktijkontwikkeling te stimuleren.


Interesse?