in de kijker

Intangible Cultural Heritage & Museums Project

Wat kunnen musea betekenen voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed, hoe wordt dit (elders) in de praktijk gebracht, en welke inspirerende handvaten en praktijktools zijn er nodig?

Sinds juli 2017 stuurt tapis plein het Europese Intangible Cultural Heritage and Museums Project (IMP) aan vanuit Vlaanderen. IMP geeft Vlaamse musea de kans om over de grenzen heen kennis te delen en perspectieven op immaterieel-erfgoedwerking te vermenigvuldigen. IMP is daarmee ook een vervolg op de werkingslijn ICE & musea van tapis plein de afgelopen jaren (sinds 2015).

Binnen dit meerjarig project krijgen musea de kans deel te nemen aan (één van) de internationale expertise-uitwisselingsbijeenkomsten in Nederland, Italië, Zwitserland, Frankrijk of België.

Internationale conferentie & Expert meeting: Immaterieel erfgoed, Musea en Participatie

Palermo (IT), 27-28 februari 2018

De UNESCO 2003 Conventie vraagt een actieve betrokkenheid van immaterieel-erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen bij elk initiatief dat wordt genomen om hun immaterieel-erfgoedpraktijk te borgen. Participatie is voor immaterieel erfgoed een sleutelwoord. De eerstvolgende bijeenkomst in Palermo zoomt in op wat de rol van musea hierin kan zijn.

Wil jij jouw inspirerende ervaring, voorbeeld of (concreet) projectplan over museumwerking rond immaterieel erfgoed en participatie delen met collega-musea uit de partnerlanden op de eerstkomende bijeenkomst in Palermo? Lees dan hier de call for proposals (deadline: 20.12.2017). Alle informatie over de deelnamevoorwaarden lees je in de Guidelines. Bijkomende vragen kan je richten aan info@ICHandmuseums.eu.

Lees meer over het project en blijf op de hoogte via:

www.ICHandmuseums.eu


Partners

TPKIENSIMVMSCF

In samenwerking met ICOMNEMOICHN

Het Intangible Cultural Heritage and Museums Project is mede gefinancierd door het programma Creatief Europa van de Europese Unie, de Vlaamse overheid en de Zwitserse Bundesamt für Kultur.

VLEUZW