in de kijker

Intangible Cultural Heritage & Museums Project

Wat kunnen musea betekenen voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed, hoe wordt dit (elders) in de praktijk gebracht, en welke inspirerende handvaten en praktijktools zijn er nodig?

Sinds juli 2017 stuurt tapis plein het Europese Intangible Cultural Heritage and Museums Project (IMP) aan vanuit Vlaanderen. IMP geeft Vlaamse musea de kans om over de grenzen heen kennis te delen en perspectieven op immaterieel-erfgoedwerking te vermenigvuldigen. IMP is daarmee ook een vervolg op de werkingslijn ICE & musea van tapis plein de afgelopen jaren (sinds 2015).

Binnen dit meerjarig project krijgen musea de kans deel te nemen aan (één van) de internationale expertise-uitwisselingsbijeenkomsten in Nederland, Italië, Zwitserland, Frankrijk of België.

OPROEP aan musea

Op 7 en 8 november 2017 staat het exploreren van de raakvlakken, snijpunten en allerlei mogelijke wisselwerkingen tussen musea, immaterieel cultureel erfgoed(gemeenschappen) en diversiteit op de agenda in het Museum Rotterdam.

Wil jij jouw inspirerende ervaring, voorbeeld of (concreet) projectplan over museumwerking rond immaterieel erfgoed en diversiteit delen met collega-musea uit de partnerlanden op de eerstkomende bijeenkomst in Rotterdam? Stuur een mailtje en we bezorgen je alle informatie rond de deelnamevoorwaarden!

Projectwebsite under construction

Wil je op de hoogte blijven van het project en van de verschillende calls die zullen worden gelanceerd? Meld je dan alvast aan via www.ICHandmuseums.eu en krijg als eerste een bericht over de lancering van de website!


Partners

TPKIENSIMVMSCF

In samenwerking met ICOMNEMOICHN

Het Intangible Cultural Heritage and Museums Project is mede gefinancierd door het programma Creatief Europa van de Europese Unie, de Vlaamse overheid en de Zwitserse Bundesamt für Kultur.

VLEUZW